Opbou en uitbou van hoogstaande opvoeding op akademiese-, sport-, en kultuurgebied, gebalanseerd vir die toekoms.

GLO IN


 JOUSELF

‘n Gesonde liggaam huisves ‘n gesonde gees.  By Laerskool Meiringspark probeer ons soveel as moontlik geleenthede vir sportdeelname skep.  Leerders kry geleentheid om op informele vlak (vriendskaplik) asook op kompeterende vlak (ligas) deel te neem.  Alhoewel ons altyd deelneem om te wen, is genot in deelname tog ook baie belangrik. Die volgende sportaktiwiteite word aangebied:

 

Atletiek

Atletiek word in die eerste kwartaal (Januarie tot Maart) aangebied en oefening is elke middag (Maandae tot Donderdae).  Massadeelname word aangemoedig vir Laerskool Meiringspark se huissport sodat almal geleentheid kry om te kompeteer.  Hierna vind verskeie uitdun byeenkomste plaas en word atlete gekies vir die Klerksdorp-, Distrikte- en Noordwes-spanne om uiteindelik aan die SA Nasionale byeenkoms deel te neem.  Atlete word by die skool afgerig en voorberei vir deelname, maar atlete maak ook van privaatafrigters gebruik.

  

Landloop

Landloop is ‘n sportaktiwiteit wat gedurende die Wintermaande vir alle leerders aangebied word.  Landlopers neem deel aan ligas, Inter-Provinsiale, Noordwes en dan SA’s.  Ons het elke jaar atlete wat deurdring tot op SA vlak en merkwaardige plekke behaal.  Oefentye word op ‘n weeklikse basis vasgestel.

 Ons oefen hard en getrou saam met ons juffrou.  Landloop is ‘n sportsoort wat mens se fiksheid bevoordeel vir ander sport-aktiwiteite.  Saam maak ons ‘n besonderse landloopspan.

  

Rugby

Rugby is hoog op die prioriteitslys van Laerskool Meiringspark as beeldhouer van die skool.  Ons oefen elke Dinsdag en Donderdag van 14:00 tot 16:00.  ‘n Voorliga-seisoen neem reeds gedurende die eerste week van Maart ‘n aanvang.  Parkies speel op alle moontlike rugby-dae en bied self verskeie rugby-dae aan.

 Gedurende die tweede kwartaal neem ons deel aan die plaaslike liga vir medium-skole wat uit 7 liga wedstryde bestaan, voor die Noordwes-uitspele begin.  Verskeie van ons oud-leerders neem tans deel in senior provinsiale spanne.

 

Welpierugby

Seuns vanaf Graad RR tot Graad 2 kry ook die geleentheid om aan welpierugby deel te neem.  Hulle speel gewoonlik elke Saterdag in die tweede kwartaal wedstryde by skole se welpie-dae.  Ouers wat geregistreer is as afrigters en oor ‘n boksmart-kaart beskik, rig hierdie seuns af.  Reeds vroeg kry die seuns geleentheid vir saamspeel en algemene fiksheid.  Oefentye is gewoonlik later in die middae (17:00 – 18:00).


Rugby Algemeen

Laerskool Meiringspark poog om elke span optimaal te ontwikkel en almal wat deelneem ‘n geleentheid te gee.  Hier word van seuntjies, “ysters” gemaak.


Netbal

Die netbal by Laerskool Meiringspark word aangebied van Graad R tot Graad 7.  Ons oefen Dinsdae en Donderdae vanaf 14:00 – 15:30.  Ons vlinders (Graad RR – 2) kry geleentheid om deel te neem aan ‘n groot verskeidenheid dae om dit wat hulle leer, te kan toepas. 


Ons dogters van O/9 tot O/13 (Graad 3 – 7) deur baie bekwame onderwyseresse afgerig.  Die O/12 en O/13 dogters neem ook jaarliks deel aan proewe waar hulle moontlike noordwes spanne kan haal en ook deelneem aan die SA netbalkampioenskappe.  Laerskool Meiringspark se O/9 tot O/13 spanne neem ook deel aan die plaaslike liga.  O/11 tot O/13 liganaaswenners en ligawenners kry ook die geleentheid om op die Noordwesdag deel te neem en spanne van die skool kan ook aan die SA netbaltoernooi deelneem.

 

Krieket

By Parkies is krieket een van ons uitstaande sportsoorte.  Ons neem oor ‘n wye spektrum deel om maksimum blootstelling aan almal wat deelneem te verskaf  –  van mini-krieket tot by ons O/13 span.  Ons neem aan die plaaslike liga deel in die medium-skole waar ons baie goed presteer met ons O/10, O/11, O/13B  en O/13A spanne.  Ons het ook ‘n O/9 span waar ons die spel op ‘n hardebal vlak ontwikkel.  Die krieketvereniging gee geleentheid vir die seuns om van O/11 al individueel te kan deelneem vanaf skool en streeksvlak tot op provinsiale vlak.  Ons fokus is om maksimum geleenthede te gee en daarom behandel ons onderwerpe soos wedstrydreëls en wedstryd etiek ook in ons aktiwiteitsperiodes. Oefening in krieket is gedurende die derde en vierde kwartaal.

 

Tennis

Tennis is ‘n individuele sport waar elke leerder ‘n geleentheid kry om optimaal te ontwikkel.  Tennis word aangebied vir die junior leerders sowel as vir die senior leerders.  Die junior spanne word uit Graad 1 tot Graad 5 leerders gekies en die Graad 6 en 7 leerders vorm ons senior spanne.

Ons juniors (Graad 1 – 5) oefen Maandae direk na skool tot 14:30 en ons seniors (Graad 6 en 7) oefen Woensdae direk na skool tot 14:30.

 Juniors sowel as seniors speel 2 ligas per jaar.  In die tweede kwartaal speel ons die gemengde liga en in die derde kwartaal speel ons die enkel en dubbel liga’s.  Bolistic Tennis Akademie bied ook individuele tennisafrigting gedurende aktiwiteitsperiode op Woensdae aan.  Laerskool Meiringspark bied ook jaarliks ‘n tennistoernooi aan waar verskeie skole kan deelneem.

 

Gholf

Gedurende die vierde kwartaal vind die plaaslike gholf-liga plaas.  Leerders wat gholf speel, verteenwoordig die skool in spanverband asook individueel.  Spelers kry dus ook hier geleentheid om provinsiale kleure te verwerf.  Gholf is ook die geleentheid waar leerders en ouers saam kan oefen en tyd saam kan spandeer.  Oefentye word individueel deur afrigters gereël.

  

Skaak

Skaak word deur die hele jaar gespeel en oefentye is Maandae en Donderdae.  Skaak word deurgaans sterk verteenwoordig in ons skool.  Aangesien dit so ‘n fenominale spel is, word dit aanbeveel vir elke leerder!

Skaak word in die skool op ligavlak gespeel en verteenwoordigers vir Noordwes word gekies wat dan op die SA’s gaan deelneem vir ons streek.  Maak seker jy maak die regte skuif, die skuif van die konings!Soek