Opbou en uitbou van hoogstaande opvoeding op akademiese-, sport-, en kultuurgebied, gebalanseerd vir die toekoms.

GLO IN


 JOUSELF

By Laerskool Meiringspark glo ons in die holistiese ontwikkeling van ons leerders en word kultuurgeleenthede geskep.  Daar word veral op redeneringsgeleenthede, musiek en opvoeringsgeleenthede en kultuuraksies gefokus.

 

Redenaars (Afrikaans en Engels)

Alle leerlinge vanaf Graad R tot Graad 7 kry die geleentheid om deel te neem aan die redenaars.  Die leerlinge skryf self hulle eie toesprake, ouers verleen hulp aan hulle kinders met die skryf van die toesprake.  Daar word gewoonlik van buite beoordelaars gebruik gemaak tydens die kompetisie.  In elke graad word ‘n wenner aangewys en dan ‘n algehele wenner in die Grondslagfase, Graad 4 en 5 en Graad 6 en 7 wat tydens die bekroningsfunksie bekend gemaak word.  Elke leerling ontvang ‘n deelname sertifikaat, indien daar aan die kriteria voldoen is, terwyl die algehele wenner ‘n goue sertifikaat en ‘n trofee tydens die prysuitdeling ontvang, indien daar aan die kriteria voldoen is.

By die Engelse redenaars is dit slegs Graad 3 – 7 leerders wat deelneem.

 

Spelling By (Afrikaans en Engels)

Graad 4 – 7 leerders kry geleentheid om aan die Spelling By kompetisie deel te neem.  Daar word vooraf ‘n aantal woorde, tussen 15 en 25 woorde, aan die leerlinge gegee wat hulle dan moet leer, sodat hulle dit hardop kan spel.  Tydens die kompetisie mag ‘n letter nie herhaal word nie en ‘n deelnemer mag ook nie verkeerd spel nie.  Indien al die geleerde woorde gevra is en daar is steeds nie ‘n wenner nie, word ‘n aantal onbekende woorde aan die deelnemers gevra.  Dieselfde woorde word aan elke leerling gevra sodat elkeen ‘n regverdige kans kry.  Tydens die prysuitdeling ontvang elke leerling ‘n deelname sertifikaat en die wenners in elke graad ‘n goue sertifikaat en ‘n trofee.

 

Kunsuitstallings, konserte, revues, liedjiefeeste en melodramas

Kunsuitstallings word op ‘n gereelde basis by Laerskool Meiringspark gehou.  Al die grade word betrek. 

Liedjiefeeste word elke 2 jaar aangebied en leerders neem graag deel aan hierdie liedjie makietie.  Die wedywering om ‘n bod in te sit en te bepaal watter graad is wenners, maak hierdie geleentheid besonders.

 Konserte en Revues word elke 5 jaar of tydens spesiale herdenkingsjare aangebied.  Dit word meer gespesialiseerd afgerig en ten spyte van die feit dat ons massa deelname aanmoedig, is daar ook ‘n hoofgroep wat die tema van die Revue kleurvol afrond.

 Melodramas word van tyd tot tyd deur die onderwysers aangebied.  Dit bevorder nie net spanwerk nie, maar goeie samewerking onder die personeel en ouers sien ook die personeel se versteekte talente.

  

Koor

Laerskool Meiringspark se koor bestaan uit junior en senior leerders.  Dus tree Laerskool Meiringspark se koor op as ‘n informele gemengde koor.  Sommige koorkompetisies maak wel voorsiening vir so ‘n kategorie en dan neem ons ook op daardie vlak deel.  Geleenthede vir musiektalent word daardeur ontwikkel en ook genotvolle liedjies word gesing.


Soek